Nederlandstalig

Psychiatrie, een inleiding, 9e editie

Studiematerialen voor studenten

 • Een interactieve eText om alle theorie samen te vatten, te markeren of te delen met medestudenten
 • De nieuwe tool Visual Brain waarmee je via animaties, filmpjes en vragen inzicht krijgt in de werking van onze hersenen
 • Weet of je alle stof onder de knie hebt met de Toetsen met uitgebreide feedback
 • Een Begrippentrainer
 • Alle Figuren en Tabellen uit het boek te gebruiken in presentaties of papers
 • Video's
 • Links naar websites met meer informatie of om verder te experimenteren met de waarneming en het brein


Studiematerialen voor docenten

 • Een interactieve eText om belangrijke stukken tekst te markeren en notities te delen met uw studenten of medecollega's
 • Al het beschikbare studiemateriaal
 • Toetsvragen per hoofdstuk
 • Uitwerkingen van de praktijkcasussen
 • Powerpoints per hoofdstuk
 • Extra Open vragen