Nederlandstalig

Professionele gespreksvoering, 2e editie

Studiematerialen voor studenten

  • eText om alle theorie samen te vatten, te markeren of te delen met medestudenten
  • Een Nulmeting
  • Alle Figuren en Tabellen uit het boek te gebruiken in presentaties of papers
  • Extra Oefeningen
  • Aanvullende Opdrachten
  • Verdiepende artikelen
  • Bijlagen

 

Studiematerialen voor docenten

  • eText om belangrijke stukken tekst te markeren en notities te delen met uw studenten of medecollega's
  • Extra Opdrachten
  • PowerPoints per hoofdstuk