Nederlandstalig

Principes van marketing, 7e editie

Studiematerialen voor studenten

 • Een interactieve en met diversie media verrijkte eText
 • Weet of je alle stof onder de knie hebt met de Toetsen met uitgebreide feedback
 • Een Begrippentrainer
 • Extra Cases per hoofdstuk
 • Extra Discussievragen per hoofdstuk
 • Opdrachten om de geleerde theorie meteen in de praktijk te kunnen uitvoeren
 • Alle Figuren en Tabellen uit het boek om te gebruiken in presentaties of papers
 • Animaties per hoofdstuk om een duidelijker beeld te krijgen van belangrijke theorie en modellen
 • Extra Video's per hoofdstuk 


Studiematerialen voor docenten

 • Een interactieve en met diversie media verrijkte eText
 • Al het beschikbare studiemateriaal
 • Extra Toetsvragen per hoofdstuk, incl. antwoorden
 • Powerpoints per hoofdstuk
 • Extra Cases, incl. antwoorden