Nederlandstalig

Interactieve vaardigheden in de zorg, 2e editie

Studiematerialen voor studenten

  • eText om alle theorie samen te vatten, te markeren of te delen met medestudenten
  • Een Begrippentrainer om te oefenen met de belangrijkste termen en begrippen
  • Een lijst met alle Figuren en Tabellen
  • Twee Verdiepende hoofdstukken waarmee de theorie online is uitgebreid
  • Een Zelfevaluatietest om te checken hoe jouw vaardigheden zijn
  • Extra Casuïstiek

 

Studiematerialen voor docenten

  • eText om belangrijke stukken tekst te markeren en notities te delen met uw studenten of medecollega's
  • Powerpointpresentaties per hoofdstuk