Nederlandstalig

Dynamica, 13e editie

Studiematerialen voor studenten

  • eText om alle theorie samen te vatten, te markeren of te delen met medestudenten
  • Weet of je alle stof onder de knie hebt met de Toetsen met uitgebreide feedback
  • Een Begrippentrainer
  • Alle Figuren en Tabellen uit het boek te gebruiken in presentaties of papers
  • Animaties
  • Video-uitwerkingen per hoofdstuk
  • Uitwerkingen per hoofdstuk

 

Studiematerialen voor docenten

  • eText om belangrijke stukken tekst te markeren en notities te delen met uw studenten of medecollega's
  • Powerpointpresentaties per hoofdstuk
  • Per hoofdstuk Toetsvragen met antwoorden