Nederlandstalig

Deskresearch, 3e editie

Studiematerialen voor studenten

 • Een interactieve eText om alle theorie samen te vatten, te markeren of te delen met medestudenten
 • Weet of je alle stof onder de knie hebt met de Toetsen met uitgebreide feedback
 • Een Begrippentrainer
 • Extra Toetsvragen
 • Alle Figuren en Tabellen uit het boek om te gebruiken in presentaties of papers
 • Voorbeelden van bronnenverantwoording, onderwerpfactsheet en procesverslag


Studiematerialen voor docenten

 • Een interactieve eText om belangrijke stukken tekst te markeren en notities te delen met uw studenten of medecollega's
 • Al het beschikbare studiemateriaal
 • Toetsen met antwoorden per hoofdstuk
 • Powerpoints per hoofdstuk
 • Uitwerkingen van de toetsvragen